Startsiden  
  Firma info  
  Bestill bok  
  Leseprøve  

 

 
Opplevelser i Israel og Palestina vinteren 2013
 
 
 


Et biprodukt av besøket i Palestina er opprettelsen av Norsk Vennskapsforening for Universitetet i Jenin, NVUJ. Les mer om dette på facebook.com/nvujenin
Under Seksdagerskrigen i 1967 hadde min kone og jeg, som de fleste nordmenn, nokså ukritisk* «heiet» på stakkars, lille Israel (David), som ble truet av Egypt, Syria, Jordan og andre arabiske stater (Goliat). På sett og vis er jo nordmenn programmert til å støtte en som slåss mot røkla. I dag er situasjonen imidlertid snudd på hodet all den stund røkla ser ut til å være den svakeste part.
* Ja, vi sympatiserte med Israel i mange påfølgende tiår.

Jeg ønsker med denne boken verken å bekrefte eller å avkrefte hva som har skjedd eller ikke har skjedd i dette for verden så viktige området. Ambisjonen er heller ikke å komme med «de vitenskapelig riktige» opplysningene. Boken er et sammendrag av subjektive grasrotopplevelser i Israel og Palestina vinteren 2013 og refleksjoner i ettertid (bokens del 2). Men det skal ikke legges skjul på at jeg har gjort maleren Christian Krohgs ord til mine: Det er direkte urenslig ikke å skifte meninger en gang iblant!
.

Distribueres gjennom ARK.
Gratis leseprøve
 
 
Vanskelig å legge fra seg denne boken om Israel og Palestina

Dette er en inspirerende og litt annerledes reisebok. Et voksent ektepar tar oss med på sin 14 dagers rundtur i Israel og Palestina. De stiller med et åpent og undrende sinn, og deler underveis sine observasjoner og betraktninger på det de opplever. Det skildres møter med spennende mennesker og steder. Dessuten fortelles det engasjert om hvordan Israel-Palestina konflikten oppfattes, og hvordan den påvirker menneskene de treffer. Her er det mange «stemmer» som blir hørt, men det er særlig palestinernes vanskelige situasjon og deres kamp for rettferdighet som blir nokså sårt og åpenbart. Det kommer blant annet frem hvordan Oslo-avtalen har blitt en ødeleggende «fredsavtale» for palestinerne, og hvordan flertallet der ser nokså motløst på fremtiden.

Boka gir konkrete tips og praktisk reiseinformasjon underveis. Fint i forhold til overnatting og spisesteder, og hva ulike ting koster. Det henvises til nyttige nettsteder som har relevans, og det er mektig imponerende med alt arbeidet som må ligge bak. Her er det mye å fordype seg i hvis en ønsker å lære mer for å prøve å forstå.

Boka er oversiktlig og godt skrevet – dessuten krydret med private bilder tatt underveis, samt flere morsomme, små kommentarer.

Boka kan anbefales! Den er engasjerende, vanskelig å legge fra seg. Lysten til en lignende tur har meldt seg.

Ellen Due Vikanes, pensjonist, VestbyEn reisehåndbok med personlige refleksjoner om Israel/Palestina-situasjonen

Astri og Egil Krogh besøkte i Israel og Palestina i februar 2013. Boka er en slags dagbok fra denne reisen, men også mer enn det, for i teksten finner du mange nyttige opplysninger om det å reise i området, hva en kan/bør besøke, hva ting koster, om maten, hvordan en kan bruke tilgjengelige transportmidler, om folket som lever der osv. osv. På den måten blir ”dagboka” en nyttig reisehåndbok og en inspirasjonskilde for den som selv ønsker å dra til Israel og Palestina.

I tillegg, og det er viktig, inneholder boka en mengde personlige refleksjoner over de politiske og storpolitiske forholdene som bestemmer utviklingen i regionen. Forholdet mellom israelere og palestinere har fått en stor plass. Det samme gjelder forholdet mellom Israel/Palestina og USA. Samtidig kommer forfatterens sympatier for det palestinske folket, og kritikken mot voldsbruken på begge sider, og likeså den sterke kritikken mot Israels politikk overfor palestinerne klart til syne. Illustrasjonene, vedleggene og fotnotene gir utfyllende og verdifulle opplysninger. God tur til Israel og Palestina!

Egil Ramdal, pensjonist, Eidsvoll